ABAD GAYA, MERCÉ

S’inicía a l’atletisme la temporada 1974-75 , participant al llarg de deu anys en nombroses probes de cross i pista.

En aquella època destacaven Manel Ortín, Carles Feixa, Anna Purdones, i un llarg etc.

La tremporada 1984-85 comença entrenant als atletes més petits del club Joventut Atlètica d’Arbeca, formant part de la junta i col.laborant de forma decisiva, juntament amb l’Albert Palau, en el reconeixement en el món de l’atletisme de la població d’Arbeca arreu del territori de Catalunya i d’Espanya.

La tempporada 1990-91 comença a entrenar a la totalitat del conjunt d’atletes que conformen ja el gran club d’Arbeca. Es nomenada Presidenta i al llarg de 25 anys, fins el 2015 assumirà la gran responsabilitat de donar la formació esportiva en les destreses atlètiques a tota la joventut atlètica del poble i dels voltants de la comarca de les garrigues.
Encara avui, el cros d’Arbeca és conegut arreu del país i també resalta la connexió que tenien alguns ex-atletes per continuar amb la tasca de monitor/a aconseguint que no es perdés aquest popular esport que encara avui esta en auge al poble.
La Mercé Abat destaca, no solament per la tasca personal en el món de l’atletisme, sinó per la labor desenvolupada al llarg de la seva vida en defensa dels valors d’aquest esport.

 

Translate »